V úterý 7. února 2017 proběhl seminář na téma Revize Spisového řádu, který se zaměřil především na problematiku popisu procesů spisové služby v rámci spisového řádu a jejich schematické vyjádření. Tématem byla nejen rekapitulace požadavků na procesy, nejčastěji opakovaných nesrovnalostí z kontrol archivů, ale i stručná ukázka grafického znázornění procesů správy dokumentů popisovaných zákonem, vyhláškou a Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby s využitím notace BPML.

Presentace ze semináře je k dispozici na SlideShare.net v profilu IPSD, procesní mapy budou zpřístupněny v co nejkratší možné době.