Letos, stejně jako v předchozích letech, pořádá magazín eGovernment tradiční konferenční setkání v Jihlavě, kterým zahajuje svoji konferenční sezónu. Tentokrát je připraven seminář s názvem „Už jen bez papíru. Skutečně?„, který se bude věnovat dvěma aktuálním tématům elektronizace veřejné správy v ČR: základním registrům a novele zákona o archivnictví a spisové službě. A protože druhé z nosných témat je klíčovou oblastí zájmu naší odborné společnosti, rozhodli jsme podpořit tuto chvályhodnou snahu a stali jsme se partnerem této konference.

Bližší informace o konferenci naleznete na stránkách magazínu eGovernment. Těšíme se na setkání s Vámi v Jihlavě.