Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem „Skartační řízení v praxi“, který naše sdružení pořádá dne 6. prosince 2016 od 9:00 v prostorách Autoclubu v Opletalově ulici v Praze.

Setkání bude zaměřeno na problematiku správného provádění skartačního řízení. Tématem bude nejen rekapitulace správného postupu skartačního řízení, ale také specifické otázky spojené se skartačním řízením dokumentů v digitální podobě. V neposlední řadě pak bude diskutován i současný stav a budoucnost Národního digitálního archivu..

Seminářem Vás budou provázet Ing. Stanislav Fiala, dlouholetý člen a lektor IRMS, a Bc. Jiří Bernas z Národního archivu.

Partnery akce jsou společnosti Rassmusen a Infacility, poskytující služby v oblasti auditu správy dokumentů.

​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlíášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@irms.cz.