Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem „Skartační řízení v praxi“, který naše sdružení pořádá ve dnech 22. října od 9:00 v prostorách Grandhotelu Brno v Benešově ulici v Brně a 23. října od 9:00 v prostorách Autoklubu Praha, v Opletalově ulici v Praze.

Setkání bude zaměřeno na problematiku správného provádění skartačního řízení. Tématem bude nejen rekapitulace správného postupu skartačního řízení, ale také specifické otázky spojené se skartačním řízením dokumentů v digitální podobě. V neposlední řadě pak bude diskutován i současný stav a budoucnost Národního digitálního archivu..

Seminářem Vás bude provázet Ing. Stanislav Fiala, dlouholetý člen IRMS lektor, auditor, spoluautor Slovníku základních pojmů v oblasti správy dokumentů..

Partnerem akce je společnost Rassmusen, poskytující služby v oblasti auditu správy dokumentů.

​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@irms.cz.