Naše sdružení uspořádalo dne 12. 3. 2015 odborný seminář s názvem „Základní pravidla správy dokumentů v kontextu novely vyhlášky“. Setkání bylo zaměřeno na problematiku vedení spisové služby ve světle novely vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby, která vstoupila v platnost k 1. lednu letošního roku. Přednáška se zaměřila na praktické dopady a zkušenosti, stejně jako na vybraná témata, jako je autenticita elektronických dokumentů a jejich správa v ERMS..

Seminář vedla ing. Martina Macek, dlouholetá členka sdružení IRMS, lektorka a autorka řady odborných kurzů i textů z oblasti spisové služby.

Presentaci ze semináře si můžete jako obvykle prohlédnout na slideshare.net.