Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem „ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SPRÁVY DOKUMENTŮ V KONTEXTU NOVELY VYHLÁŠKY“, který naše sdružení pořádá dne 12. 3. od 13:00 v prostorách Autoklubu Praha, v Opletalově ulici v Praze.

V rámci setkání, které bude zaměřeno na problematiku vedení spisové služby ve světle novely vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby, která vstoupila v platnost k 1. lednu letošního roku. Přednáška se zaměří na praktické dopady a zkušenosti, stejně jako na vybraná témata, jako je autenticita elektronických dokumentů a jejich správa v ERMS..

Seminář povede ing. Martina Macek, dlouholetá členka sdružení IRMS, lektorka a autorka řady odborných kurzů i textů z oblasti spisové služby.

​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast.