Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem „SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI“, který naše sdružení pořádá dne 17. 2. od 13:00 v prostorách Autoklubu Praha, v Opletalově ulici v Praze.

V rámci setkání, které bude zaměřeno na problematiku a správné postupy provádění skartačního řízení, budou na vedle praktických otázek souvisejících s přípravou dokumentů pro skartační řízení a stručným průvodcem jeho vlastní realizace diskutovány rovněž aktuální témata související se skartačním řízením dokumentů v digitální podobě, a to problematika tvorby SIP balíčků a především současný stav a další rozvoj Národního digitálního archivu.

Seminář povede ing. Stanislav Fiala, metodik spisové služby, lektor, auditor správy dokumentů a dlouholetý člen IRMS, spoluautor Slovníku pojmů v oblasti správy dokumentů a spisové služby.

​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast.