Naše sdružení se dnes jako host zúčastnilo Metodického setkání uživatelů spisové služby Gordic, které probělo v prostorách Muzea Stará Čistírna v pražské Bubenči. Na setkání vystoupil jako zástupce našeho sdružení president Tomáš Bezouška s presentací Audit jako klíč k řádně fungující spisové službě.

Stručná anotace presentace:

Procesy správy dokumentů jsou v úřadech obvykle vnímány jako samozřejmé, lety dobře etablované mechanismy, kterým není třeba věnovat zvláštní péči. Současný trend elektronizace veřejné správy ovšem přináší celou řadu změn, a tak zavedené postupy ne vždy fungují, mění se legislativa i prostředí a požadavky na proces správy dokumentů a především vedení spisové služby je nutno opětovně promýšlet a upravovat. K tomu je však třeba efektivní nástroj. A tím je zevrubný audit celého systému správy dokumentů a spisové služby, který pomůže odhalit nejen nedostatky ve vztahu k zákonem daným povinnostem, ale také prostor pro efektivnější řešení a úspory času i nákladů.

Presentaci je možné shlédnout na našem slideshare profilu.