Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem „ZMĚNY V LEGISLATIVĚ SPISOVÉ SLUŽBY„, který naše sdružení pořádá dne 25. 11. od 13:00 v prostorách Erbia Congres Centra na Praze 4.

V rámci setkání, které bude zaměřeno na chystanou novelu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, která má vstoupit v platnost od 1. 1. 2015, budou na pozadí přehledu dosud platné legislativy a chystaných změn ve vyhlášce diskutovány dopady do výkonu spisové služby běžné organizace veřejné správy.

Seminář povede ing. Stanislav Fiala, metodik spisové služby, dlouholetý člen IRMS a spoluautor Slovníku pojmů v oblasti správy dokumentů a spisové služby.

​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast.