Naše sdružení uspořádalo dne 23. 10. 2014 seminář s názvem „ZABEZPEČENÍ AUTENTICITY (DIGITÁLNÍCH) DOKUMENTŮ“. Setkání bylo zaměřeno na vysvětlení rozdílných přístupů k zabezpečení autenticity analogových a digitálních dokumentů. Lektorem semináře byla ing. Martina Macek, ředitelka projektu implementace elektronické spisové služby Ministerstva vnitra a vedoucí Oddělení řízení, metodiky a kontroly spisové služby Ministerstva vnitra.

​​Presentaci ze semináře si můžete jako obvykle prohlédnout na slideshare.net.