Naše sdružení uspořádalo dne 30. 9. 2014 seminář s názvem „PŘÍPRAVA NA SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ V DOBĚ DIGITÁLNÍCH DOKUMENTŮ“. Setkání bylo zaměřeno na několik dílčích témat, která s přípravou skartace digitálních dokumentů úzce souvisí. Jednotlivé části přednášky se věnovaly následujícím pohledům:

  • vše začíná při podání a pokračuje vyhotovením dokumentů
  • zásadní okamžik: vyřízení/uzavření dokumentu
  • konverze, převedení dokumentu a změna datového formátu
  • kontrolní mechanismy
  • co s dokumenty ve spisovně
  • budoucnost neřeší minulost
  • digitální archiv realita nebo jen vize?

​​

Presentaci ze semináře si můžete jako obvykle prohlédnout na slideshare.net.