Spolupráce s ICT Unií

31.01.2014

Organizací, které se stejně jako naše odborná společnost věnují problematice správy dokumentů a spisové služby nebo některým jejím aspektům, působí v České republice hned několik. Mezi aktivnější z nich patří respektované občanské sdružení s dlouhou a úspěšnou historií – ICT Unie. Ta na konci loňského roku obnovila činnost své pracovní skupiny „Archivnictví“, do jejíž činnosti spadá i problematika živých dokumentů.

Tuto novou aktivitu zástupci IRMS se zájmem sledovali a po novém roce jsme se do ní i aktivně zapojili a začali se jako hosté účastnit jednání pracovní skupiny. Stěžejním cílem pracovní skupiny je snaha připravit poziční dokument obsahující tyto oblasti:

 1. definice důvěryhodného elektronického dokumentu
 2. sjednocující základní pravidla pro správu a dlouhodobé ukládání dokumentů, použitelná jak pro veřejnou, tak i pro komerční sféru
 3. definice formátu „důkazního materiálu“ důvěryhodného elektronického dokumentu.

V současné době je připraven dokument s názvem „Důvěryhodný digitální dokument – Stanovisko ICT UNIE k problematice právně validního dokumentu„, zpracovávající první z vytyčených oblasti. Dokument je postoupen k veřejnému připomínkování, do nějž bylo zapojeno také IRMS. Členové, kteří by měli zájem se na připomínkování podílet, mohou kontaktovat presidenta sdružení pro další instrukce.

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)