V těchto dnech vrcholí přípravy na setkání odborníků z oblasti správy dokumentů a spisové služby v Telči, které pořádá naše občanské sdružení. Průběžně Vás informujeme o všem podstatném, ať už to byla vlastní pozvánka na účast na akci, nebo její detailní program. Rádi bychom proto tyto informace doplnili také o představení partnerů, kteří nám pro tuto akci poskytli záštitu a kteří nás rovněž poctí svou přítomností.

Záštitu nad odborným setkáním „DŮVĚRYHODNÝ DOKUMENT – DŮVĚRYHODNÁ ORGANIZACE“ převzali:

  • Mgr. Ondřej Veselský, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu
  • JUDr. Michal Hašek, předseda Asociace krajů České republiky
  • Mgr. Roman Fabeš, starosta města Telče