Občanské sdružení Information and Records Management Society ve spolupráci se svými partnery Vás tímto srdečně zve na odborné setkání zaměřené na aktuální problematiku správy dokumentů. Název setkání, který předznamenává i jeho obsah, je „DŮVĚRYHODNÝ DOKUMENT – DŮVĚRYHODNÁ ORGANIZACE

Zazní příspěvky týkající se organizačních a technických předpokladů vybudování důvěryhodného systému pro správu dokumentů a výkonu spisové služby. Bude diskutován i zpětný vliv tohoto systému na důvěryhodnost organizace (úřadu) v případě jakýchkoli sporů.

Uvítáme diskusi a zkušenosti profesionálů, zejména s ohledem na problematiku elektronických dokumentů a související legislativní, organizační a technické podmínky zajištění jejich důvěryhodnosti, a to zejména v prostředí organizací státní správy a samosprávy.

Setkání se uskuteční 20. a 21. listopadu v Telči v areálu hotelu U Hraběnky (viz web). Pozvánku na odborné setkání si můžete stáhnout zde.

Další informace k programu budeme průběžně zveřejňovat. S dotazy, případně registrací účasti se můžete obracet na kontaktní mail knapkova@irms.cz.