Konference CNZ

23.09.2013

V úterý 1. října od 9.00 se v prostorách Národního archivu v Praze – Chodovci uskuteční již 8. ročník odborné konference CNZ, s podtitulem „Digitální důvěra – Evropa a my“. Konference se koná pod záštitou náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu, pana Ondřeje Veselského.

Nosným tématem odborné konference bude vliv připravované evropské legislativy v oblasti eGovernmentu, zejména nařízení EU o elektronické identitě a důvěryhodných  službách, na naše již provozované či připravované služby eGovernmentu. Přestože případné přijetí tohoto nařízení výrazně ovlivní podmínky správy elektronických dokumentů, zvláště pak v prostředí eGovernmentu a následně i v privátní sféře, není naše odborná veřejnost o přípravě tohoto nařízení dostatečně informována. Konference chce o tomto tématu nejen informovat, ale současně otevřít diskuzi ohledně potřeby důvěryhodných služeb v českém eGovermentu.

Odpověď na Vaše otázky Vám pomůžeme najít příspěvky zaměřenými na:

 • Důvěryhodné služby v podání EU.
 • Jaké důsledky bude mít připravované nařízení EU pro dodavatele v ČR a SR?
 • V jakém vztahu jsou Důvěryhodné služby a Digitální kontinuita?
 • Reaguje nové nařízení na zkušenosti z celoevropských projektů a existující standardy v oblasti dlouhodobého ukládání?
 • Odpovídají služby a produkty nabízené v ČR připravovaným podmínkám?
 • Reakce a zkušenosti uživatelů a dodavatelů ze zahraničí.
 • Jsou běžící i připravované projekty veřejné správy v souladu s připravovaným nařízením?

Jako každoročně jsou v programu zařazeny i zahraniční přednášky. Zárukou kvality jednotlivých příspěvků na konferenci je přísný výběr témat přednášek z řad partnerských firem a dalších přednášejících z české odborné veřejnosti programovým výborem konference.

Přihlášku a další informace naleznete na webových stránkách www.cnz.cz.

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)