Právě končí výroční konference Information and Records Management Society v britském Brightonu. Téma letošní konference bylo „Big data“, nicméně zde zazněla celá řada příspěvků snad o všech aspektech správy dokumentů, spisové služby, information governance a souvisejících disciplín. Jako již tradičně byla tato konference spojena s valnou hromadou britské IRMS, které se za českou republiku zúčastnil president IRMS CRG Tomáš Bezouška.

Podrobné informace o konferenci můžete najít na jejím webu na www.irms.org.uk/conference, kde postupně přibydou také všechny přednesené presentace a další materiály.

Předmětem jednání v rámci konference a především v rámci setkání IRMS CRG se členy Výkonné rady IRMS bylo rovněž nové organizační uspořádání IRMS, které bude zohledňovat rozšíření aktivit na Slovensko a chystaný vznik Komory komerčních spisoven v rámci IRMS CRG. Bližší informace k těmto otázkám budou v krátké době k dispozici v členské části portálu IRMS CRG.