Školení spisové služby

04.03.2013

Informace o novelizaci právní úpravy problematiky spisové služby již bez pochyby není žádnou novinkou. Přesto se v praxi stále přesvědčujeme, že nové či pozměněné povinnosti, které na úřady a organizace státní a veřejné správy uvrhla novela zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, novela spisové vyhlášky, zákona o elektronickém podpisu a vyhlášky o elektronických podatelnách, realizovaná vyhláškou 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, a novela Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby nejsou zdaleka tak jasné a srozumitelné, jak by bylo třeba.

Proto naše sdružení usiluje o co nejširší osvětu v oblasti správné praxe správy dokumentů nejen pořádáním vlastních seminářů a workshopů, ale i upozorňováním na jiné zajímavé akce pořádané v této oblasti. Jednou z takových akcí je i seminář „Nová legislativní úprava správy dokumentů“, pořádaný společností GORDIC a určený zástupcům organizací veřejné správy, zejména asistentkám, metodikům a spisovenským pracovníkům.

Akreditovaná vzdělávací instituce GORDIC, jako tvůrce metodických postupů pro organizace veřejné správy, pořádá školení, které poskytne účastníkům nezbytný základ pro orientaci v problematice spisové služby a archivnictví a připraví je na dopady do každodenní praxe organizace.

Pozvánku na školení s podrobnými informacemi je k dispozici ke stažení. Registrace k účasti je možná na weových stránkách www.gordic.cz/skoleni. Pokud Vám náš informační mail pomohl v rozhodování o účasti, budeme rádi, vyplníte-li v kolonce „Jak jste se o školení dověděli?“ položku Jiné a text „IRSM“.

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)