International Organisation for Standardization (ISO) vydala v pondělí 15. 10. 2012 nový standard PDF/A-3, normu ISO 19005-3:2012 Správa dokumentů -Formát elektronických souborů pro dlouhodobé ukládání – Část 3: Použití ISO 32000-1 s podporou vkládaných souborů

Standard PDF/A-3 obsahuje novou ústřední funkčnost: může obsahovat dokument libovolného typu, včetně excelových tabulek, wordových dokumentů nebo souborů xml ve formě vložené přílohy (embedded attachment). Tím dochází ke kombinaci strojem či lidmi čitelných dat a digitálního obrazu v jednom souboru. Současně je tak umožněno naplnění dvou do té doby protichůdných potřeb: práce se živým dokumentem, a jeho archivace.

Zdroj: iso.org, luratech.com, pdfa.org