Letos již po patnácté proběhla výroční konference IRMS ve Velké Británii. V Brightonu se sešlo přes tři sta účastníků s vedením IRMS UK a setkali se také zástupci všech národních přidružených skupin včetně České republiky. Program konference, jako každoročně na vysoké odborné úrovni, zahrnoval celou řadu přednášek na aktuální témata, praktických workshopů i vzdělávacích seminářů. Z nejzajímavějších jistě stojí za zmínku například vystoupení Davida Smithe, náměstka z úřadu Information Commisioner Office, Olivera Morleyho z britského Národního archivu nebo Julie McLeod, vedoucí výzkumu v oblasti řízní informací a komunikace na Northumbria University a jediné profesorky v oblasti správy informací a dokumentů ve Velké Británii.

Detailnější informace z konference, jakož i některé z nejzajímavějších materiálů, přineseme v bulletinu IRMS CRG, který připravujeme na červen. Další informace je také možné nalézt na webu konference na adrese www.irmsconference.org.uk.