Společnost GORDIC spol. s r. o., producent spisové služby GINIS jako první společnost na Českém trhu prošel úspěšně procesem certifikace implementační metodiky spisové služby. Tato metodika splnila všechny požadavky, které jsou v rámci certifikace ověřovány, a vytváří tak validní předpoklad, že systémy, které podle ní budou implementovány, budou v souladu s požadavky, národní legislativy (zejména NSESSS), meziárodní normy ISO 15489 – Informace a dokumentace – Správa dokumentů a referenčního modelu OAIS.

Současně se společnost GORDIC spol. s r. o. zapojila do aktivit našeho sdružení a stala se – vedle některých individuálních členů z jejích řad – plnohodnotným firemním členem IRMS CRG.