V posledních týdnech jsme za IRMS CRG navšívili celou řadu konferencí a seminářů, zaměřených na správu informací a dokumentů. Na některých z nich jsme také přednesli své příspěvky, zachycující náš pohled na tuto problematiu a její vybrané aspekty. Abychom tyto presentace, nebo alespoň základní myšlenky a informace v nich presentované, zpřístupnili také těm, kdo se na jednotlivé akce nedostali, založili jsme za naše sdružení účet na www.slideshare.net a budeme na něm jednotlivé presentace sdílet.

Účet najedete na www.slideshare.net/ipsd a jsou na něm vloženy presentace přednesené na konfereních ISSS, e-governement 20:10, Docuride a dalších.