Konference CNZ 2011

15.09.2011

Občanské sdružení Co po nás zbude (CNZ) pořádá další ročník konference, tentokrát s podtitulem „Elektronické dokumenty – nové možnosti, nová rizika“. IRMS CRG je partnerem konference, na které za naše sdružení vystoupí Ing. Oskar Macek s přednáškou „Jen profesionálové s odpovídající kvalifikací umožní konkurenceschopnou správu dokumentů“. Současně bude IRMS CRG moderátorem odborného bloku C, ve kterém vedle ing. Macka vystoupí i odborníci z dodavatelských společností s přednáškami na témata věnovaná životnímu cyklu elektronických dokumentů a řízení kvality jejich zpracovávní.

Další informace už přináší tisková zpráva CNZ, o.s., kterou přebíráme v plném rozsahu:

Tisková zpráva – Praha, 31. 8. 2011

Konference CNZ 2011: Elektronické dokumenty – nové možnosti, nová rizika

Dne 22. září 2011 se v prostorách Národního archivu v Praze, uskuteční šestý ročník odborné konference CNZ 2011 „Co po nás zbude“, jejímž zaměřením je dlouhodobé používání a ukládání elektronických dokumentů. Přestože z mezinárodního pohledu se jedná o klasickou odbornou konferenci, je konference CNZ v České republice unikátní. Čím se tedy od řady dalších konferencí liší? Konference CNZ se vyznačuje dvěma aspekty. Prvním je výběr hlavního řečníka konference, kde cílem je pozvat do České republiky špičkového zahraničního experta s tématem, které má návaznost na aktuální dění v této oblasti v ČR. Druhým aspektem je důsledně dodržované velmi specifické zaměření příspěvků konference, podpořené důsledným výběrem těchto příspěvků programovým výborem konference.

„Díky těmto aspektům je i přes velkou konjunkturu odborných konferencí o konferenci CNZ tak velký zájem, že nejsme již po několik let schopni uspokojit ani všechny zájemce o účast na konferenci, ani zájem z řad partnerů/odborných firem o zařazení jejich příspěvku.“, konstatuje Ing. Miroslav Širl z organizačního výboru konference CNZ.

Letošní šestý ročník konference, s podtitulem „Elektronické dokumenty – nové možnosti, nová rizika“ je zaměřen na současný stav používání a ukládání elektronických dokumentů v naší republice. Velká elektronizace v oblasti práce s dokumenty, která nastala především díky plošnému používání datových schránek, zasáhla do života většiny z nás. Díky tomu se konference více zaměří na konkrétní problémy a jejich řešení. O skutečnosti, že problematika dlouhodobého používání elektronických dokumentů zahrnuje stále větší okruh činností, svědčí i zařazení tématických bloků týkající se zdravotnické dokumentace nebo soudních spisů do programu konference.

Úvodní přednáška se bude věnovat aktivitě Evropského Telekomunikačního institutu pro standardizaci -„ETSI“ – (European Telecomunication and Standard Institute), který na základě poptávky z EU, přišel v letošním létě s novou normou týkající se právě problematiky dlouhodobého důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů. Příspěvek přednese přímo vedoucí projektu ETSI pan Franco Ruggieri z Říma. Zajímavé budou určitě reakce naší odborné veřejnosti na toto téma, jak a zda vůbec bude nějakým způsobem reflektována prezentovaná norma v našich podmínkách.

Potvrzením, že také naše vláda věnuje této problematice velkou pozornost, bude přednáška pana Zdeňka Zajíčka, náměstka ministra financí, která přinese informace o tom, že i Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost považuje problematiku vytváření a dlouhodobého uchovávání elektronických dokumentů za jednu ze svých priorit.

Další přednáška o mezinárodních zkušenostech bude od paní Márie Mrížové ze slovenského Ministerstva vnitra, která porovná úsilí o elektronizaci práce s dokumenty v Česku se zkušenostmi se správou elektronických dokumentů na Slovensku.

O nových možnostech elektronických dokumentů, zejména o jejich inteligenci a interaktivnosti pojedná příspěvek Vladimíra Střálky, zástupce hlavního partnera – společnosti ADOBE Systems.

Konference bude dále prezentovat řadu jak pozitivních tak i negativních zkušeností, získaných praktickým používáním elektronických dokumentů.

Nezávislý publicista Jiří Peterka se například kriticky podívá na naše resty v oblasti elektronizace veřejné správy a to i z pohledu EU.

Kvalitní program je očekáván i v odborných sekcích kde již tradičně zazní problematika používání datových schránek. Pozornost určitě vzbudí jak příspěvky o zkušenostech s používáním elektronických dokumentů v resortu spravedlnosti nebo na Českém úřadu zeměměřičském a katastrálním, tak pohled na připravovaná řešení na krajích či ve zdravotnictví.

Hlavním partnerem konference CNZ se, stejně jako u předchozích ročníků, stala společnost Adobe. Předními IT společnostmi jsou však také další partneři, zaručující vysokou odbornou úroveň konference: aplis.cz, Corpus Solutions, CCA Group, IBM, ICZ, Oracle, Sefira a Software 602.

Odborným garantem konference je CACIO (Česká asociace manažerů informačních technologií). V rámci konference bude slavnostně vyhlášena soutěž IT projekt roku 2011. Na základě spolupráce CNZ a CACIO představíme i novinku letošního ročníku soutěže a to „Cenu CNZ“ – specializované ocenění za přínos v oblasti dlouhodobého uchování informací.

Pořadatelem Konference CNZ je občanské sdružení CNZ, sdružující širší odbornou veřejnost věnující se otázkám dlouhodobého používání a ukládání elektronických dokumentů. Mezi stěžejní cíle sdružení patří přispívat k vyšší úrovni znalostí v oblasti dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů, podporovat profesní růst pracovníků spisové a archivní služby a vytvářet neformální prostředí a odbornou platformu pro setkávání svých členů. (více na www.cnz.cz)
CNZ, o.s.
Kontakt: Ing. Jan Heisler
Předseda sdružení CNZ, o.s.
M: 774 200 060
E: jan.heisler@cnz.cz

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)