Jak jsme již avizovali dříve, připravuje naše sdružení základní školení o problematice interního auditu systémů správy dokumentů a informací v organizacích státní a veřejné správy. Správa dokumentů je jedním ze stěžejních problémů, kterým by se měly tyto organizace věnovat, neboť v současné době prochází rasantními změnami v souvislosti s postupnou digitalizací jejich agend, na kterou reagují jak vnitřní normy a procesy organizací, tak legislativa.

Školení pro interní auditory, které připravila společnost eISO, akreditovaný člen IRMS CRG, se budou konat 15.9. a 9. 11. 2011. Bližší informace o nich najdete na webových stránkách společnosti.