Sdružení IRMS CRG podepsalo 15. února 2011 licenční smlouvu s British Standards Institution (BSI Group), na základě které získalo výhradní licenci pro překlad a distribuci obou částí normy ISO 15489 pro Českou republiku. Tato smlouva naše sdružení v první řadě zavazovala k překladu obou norem. Dnes je již možné konstatovat, že se nám tuto část smlouvy podařilo naplnit a verze 1.0 překladu normy ISO 15489 je dokončena.

Pracovní skupina, která se tohoto nejednoduchého úkolu zhostila, musela v první řadě vyřešit problém nejednotnosti terminologie, kterou norma ISO 15489 využívá a kterou sdílí s celou řadou dalších norem a metodik, jako jsou normy z oblasti řízení kvality, legislativní předpisy upravující správu dokumentů v rámci českého právního řádu, metodiky MoReq a NSESSS a další. Součástí práce na překladu normy tak byl i vznik výkladového slovníku „Základní pojmy z oboru správy dokumentů“, který bude na svém příštím zasedání validovat i pracovní skupina v rámci Memoranda MV ČR (více viz informace na stránkách www.mvcr.cz).

Úspěšné završení práce na překladu normy je korunováno jejím uvedením na český trh. Případní zájemci o zakoupení přeložené normy získají podrobnější informace o možnostech získání přeložené normy na emailu normy@irms.cz.

Poděkování za výbornou práci odvedenou na realizaci překladu patří především Ing. Josefu Šustrovi, Ing. Vladimíru Görnerovi, Ing. Oskaru Mackovi a Ing. Stanislavu Fialovi.