Městský rok informatiky

Magazín Egovernment pořádá šestý ročník pravidelného setkání „všech“ zainteresovaných do problematiky elektronizace veřejné správy na úrovni měst. Akce se koná 9.-10. 6. v Kladně, a hlavní náplní dvoudenního programu tradičně bude:

 • Představení zajímavých projektů z jednotlivých měst
 • Provázanost městských projektů se zásadními celorepublikovými projekty v oblasti informatizace veřejné správy
 • ICT podpora managementu městských organizací
 • Vize další informatizace městských úřadů.

Zástupci IRMS CRG se zúčastní v roli běžných účastníků konference, nicméně v pátečním programu zazní přednáška Oskara Macka na téma „Ukládání krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, vždy však důvěryhodné.“ (podklady k přednášce jsou ve formátu .pdf dostupné zde), ve které mimo jiné zdůrazní význam problematiky správy záznamů a zejména systémového přístupu nejen k technologiím, ale především procesům v této oblasti. Součástí přednášky je i vysvětlení významu certifikace organizací dle normy IRMS ISO 15489 a vztah této normy s Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby.

Více informací se dozvíte zde

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)