Magazín Egovernment pořádá šestý ročník pravidelného setkání „všech“ zainteresovaných do problematiky elektronizace veřejné správy na úrovni měst. Akce se koná 9.-10. 6. v Kladně, a hlavní náplní dvoudenního programu tradičně bude:

  • Představení zajímavých projektů z jednotlivých měst
  • Provázanost městských projektů se zásadními celorepublikovými projekty v oblasti informatizace veřejné správy
  • ICT podpora managementu městských organizací
  • Vize další informatizace městských úřadů.

Zástupci IRMS CRG se zúčastní v roli běžných účastníků konference, nicméně v pátečním programu zazní přednáška Oskara Macka na téma „Ukládání krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, vždy však důvěryhodné.“ (podklady k přednášce jsou ve formátu .pdf dostupné zde), ve které mimo jiné zdůrazní význam problematiky správy záznamů a zejména systémového přístupu nejen k technologiím, ale především procesům v této oblasti. Součástí přednášky je i vysvětlení významu certifikace organizací dle normy IRMS ISO 15489 a vztah této normy s Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby.

Více informací se dozvíte zde