Magistrát hlavního města Prahy, spolu s magazínem Egovernment, pořádají další ročník tradiční konference ePraha. V letošním roce se konference uskuteční dne 23. března 2011, opět v Zastupitelském sále Magistrátu hl. m . Prahy.

Letošní rok bude zaměřen na představení a podrobnou diskuzi jednotlivých konkrétních projektů realizovaných jak Magistrátem, tak samotnými městskými částmi. Samozřejmě nevynecháme prezentaci základní strategie v oblasti elektronizace našeho hlavního města a jeho stěžejních projektů.
Více informací zde