Seminář Spisová služba na VŠ

Autor: Tomáš Bezouška

Datum 05.05.2021

Rádi bychom Vás pozvali na seminář „Zkušenosti se spisovou službou na VŠ“, který pořádá náš partnerský spolek CNZ a na kterém vystoupí i člen Institutu pro správu dokumentů Veronika Nechvátalová Aiblová z Mendelovy Univerzity v Brně.

Termín: 1. června 2021, 14:00 – 16:00 hod.

Místo: Online pomocí nástroje MS Teams

O tématu:

Seminář představí stále aktuální téma spisové služby, tentokrát se podrobně zaměří na praxi v prostředí vysokých škol.

Jak v akademickém prostředí funguje nasazování elektronických systémů spisové služby, jež ctí pravidla správného úředního postupu? Daří se myšlenky a principy spisové služby zavádět do praxe?

V jaké fázi správy a archivace elektronických dokumentů vysoké školy vlastně jsou a jakou pozornost věnují informacím a jejich dlouhodobému uchování?

Je spisová služba opravdu pouze zatěžující nástroj byrokracie, nebo se ji naopak snaží odbourávat?

V průběhu semináře přiblížíme účastníkům konkrétní kroky a zkušenosti, které se při implementacích, výkonu a školeních spisové služby ukázaly být úspěšnými. Nebude chybět závěrečná diskuze mezi všemi zúčastněnými v podobě kulatého stolu.

Přednášky:

  • Realizace metodiky spisové služby na ČVUT od roku 2017 a výhledy do budoucna (Kamila Mádrová, ČVUT a Hana Eva Rabová, ČVUT)
  • Zkušenosti s výběrem spisové služby (Veronika Nechvátalová Aiblová, MENDELU)
  • Komunikace se zaměstnanci/uživateli v oblasti spisové služby (Jiří Sedlický, VUT)
  • Digitální archiv Univerzity Karlovy jako součást komplexního Archivního informačního systému (Petr Cajthaml, UK)

Program:

  • 13:45 – 14:00    Připojování, test spojení
  • 14:00 – 15:05    I. blok přednášek
  • 15:05 – 15:10    přestávka
  • 15:10 – 15:30    II. Blok přednášek
  • 15:30 – 15:50    Diskuze
  • 15:50 – 16:00    Závěrečné shrnutí.

Registrujte se včas na adrese registrace@cnz.cz do čtvrtka 27. května 2021.
Kapacita semináře je omezena. Účast na semináři je bezplatná.

Mohlo by Vás také zajímat

Nový Informační list Národního archivu

Nový Informační list Národního archivu

Národní archiv ČR vydal 28. prosince 2020 další pokračování Informačního listu pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální...