Valná hromada IRMS

Autor: Tomáš Bezouška

Datum 19.03.2013

Rok 2012 byl plný aktivit a občanské sdružení Information and Records Management Society – Czech Republic Group v něm dokázalo zrealizovat celou řadu cílů, které si na jeho začátku předsevzalo, nebo ke kterým dospělo v průběhu roku na základě vlastní činnosti i změn, odehrávajících se v oblasti správy dokumentů a spisové služby obecně. Stejně tak je před námi celá řada výzev i pro rok nadcházející.

Vedení občanského sdružení se proto rozhodlo uspořádat valnou hromadu členů sdružení, na které bude provedena rekapitulace roku uplynulého a projednán plán činů příštích, stejně tak jako některé významné změny v oraganizaci a zaměření činnosti sdružení. Předběžný plánovaný termín konání valné hromady je čtvrtek 18.4.2013 v dopoledních hodinách, místem konání bude Praha. Podklady budou účastníkům valné hromady poskytnuty s předstihem.

Organizační výbor navrhuje následující program valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
  3. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
  4. Zpráva prezidenta o činnosti sdružení a o stavu jeho majetku
  5. Schválení výroční zprávy o činnosti sdružení a o stavu jeho majetku
  6. Návrh prezidenta na změnu stanov
  7. Hlasování o změně stanov
  8. Závěr

V případě, ze máte jakékoliv dotazy či připomínky jak k programu, tak k vlastnímu konání či organizaci valné hormady, směřujte je, prosím, na generálního sekretáře sdružení, ing. Milana Štefla.

Mohlo by Vás také zajímat

Konference CNZ 2022

Konference CNZ 2022

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci s optimistickým názvem „Kdy se nám zhroutí systémy pro správu elektronických dokumentů? (Konference CNZ...