Městský rok informatiky

Magazín Egovernment pořádá šestý ročník pravidelného setkání „všech“ zainteresovaných do problematiky elektronizace veřejné správy na úrovni měst. Akce se koná 9.-10. 6. v Kladně, a hlavní náplní dvoudenního programu tradičně bude: Představení zajímavých projektů z jednotlivých měst Provázanost městských projektů

Konference ePraha

Magistrát hlavního města Prahy, spolu s magazínem Egovernment, pořádají další ročník tradiční konference ePraha. V letošním roce se konference uskuteční dne 23. března 2011, opět v Zastupitelském sále Magistrátu hl. m . Prahy. Letošní rok bude zaměřen na představení a