Institut pro správu dokumentů, z.s., je neziskovou profesní organizací sdružující specialisty na spisovou službu a správu dokumentů v České republice. Hlavním cílem spolku je podporovat a propagovat správné postupy správy a řízení dokumentů a informací a usilovat o prosazování standardů kvality v oblasti spisové služby. Klíčovými činnostmi při naplňování tohoto globálního cíle jsou snaha o odborný růst a vzdělávání členů spolku, odborné i laické veřejnosti a podpora relevantního výzkumu a publicistiky. Spolek je také odborným garantem pro realizaci auditů shody se standardy správy dokumentů a informací.

Poslední novinky

Naše služby

Partneři Institutu

Firemní členové