Úvod

Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery pořádá dne 21. září 2017 seminář zaměřený na problematiku správného postupu skartačního řízení a specifické otázky spojené se skartačním řízením dokumentů v digitální podobě.

Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery pořádá dne 26. září 2017 seminář zaměřený na problematiku změn v nové verzi Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby.

Změna názvu

V souvislosti s rozhodnutím britské Information and Records Management Society o ukončení mezinárodní činnosti se naše sdružení v lednu 2017 přejmenovalo na Institut pro správu dokumentů.

Arrow
Arrow

Slider

Novinky

Code That Displays Latest Articles

 • Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem "Změny v Národním standardu a jejich dopad pro původce i dodavatele", který naše sdružení pořádá dne 26. září 2017 od 12:30 v prostorách Autoclubu v Opletalově ulici v Praze. Setkání bude zaměřeno na představení změn v nové verzi Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. V rámci semináře budou představena koncepce Národního standardu, hlavní povinnosti původců a klíčové požadavky nejen na elektronické systémy spisové služby. Současně budou představeny hlavní změny, které jsou předmětem novely Národního standardu, vydané v červenci letošního roku. V průběhu workshopu bude prostor pro diskusi a Vaše otázky. Workshopem bude provázet Jan Frk, člen pracovní skupiny pro novelu Národního standardu, odborník v oblasti péče o dokumenty v digitální podobě.​​ Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@ipsd.cz nebo prostřednictvím formuláře uvedeného níže.
  Vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy sídla.
  Mailová adresa slouží k potvrzení rezerva a pro případné zasílání organizačních pokynů a dalších informací souvisejících s organizací semináře.
  Zaškrtnutím potvrzujete, že máte zájem, abychom Vás informovali o konání dalších odborných seminářů, workshopů a konferencí pořádaných IPSD. Obvykle se jedná o jeden až dva emaily měsíčně.

   

 • Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem "Příprava dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení", který naše sdružení pořádá dne 21. září 2017 od 12:30 v prostorách Autoclubu v Opletalově ulici v Praze. Setkání bude zaměřeno na problematiku správného provádění skartačního řízení. Tématem bude nejen rekapitulace správného postupu skartačního řízení, ale také specifické otázky spojené se skartačním řízením dokumentů v digitální podobě. V neposlední řadě pak bude diskutován i současný stav a budoucnost Národního digitálního archivu. V průběhu workshopu bude prostor pro diskusi a Vaše otázky. Seminářem Vás bude provázet Ing. Stanislav Fiala, dlouholetý člen IPSD, certifikovaný lektor spisové služby, metodik a konsultant spisové služby s více než 18 lety praktických zkušeností v oboru správy dokumentů. ​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@ipsd.cz nebo prostřednictvím formuláře uvedeného níže.
  Vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy sídla.
  Mailová adresa slouží k potvrzení rezerva a pro případné zasílání organizačních pokynů a dalších informací souvisejících s organizací semináře.
  Zaškrtnutím potvrzujete, že máte zájem, abychom Vás informovali o konání dalších odborných seminářů, workshopů a konferencí pořádaných IPSD. Obvykle se jedná o jeden až dva emaily měsíčně.

   

 • Program vzdělávacích akcí a školení na druhé pololetí je připraven a zveřejněn jak na příslušné stránce našeho webu (Vzdělávání -> Termíny školení), tak jsme připravili soubor ve formátu PDF s kompletním přehledem ke stažení. Pokud by Vám nějaké téma chybělo, kontaktujte nás, prosím, na mailu info@ipsd.cz, budeme se snažit všem přáním a potřebám vyhovět.

 • Ministerstvo vnitra vydalo ve svém věstníku novou verzi Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS). Kompletní text včetně příloh je dostupný na stránkách ministerstva. Nové znění standardu bylo upraveno na základě praktických zkušeností původců i dodavatelů ESSL, v rámci novely proběhla revize celého textu standardu a jeho uvedení do souladu se spisovou vyhláškou a další relevantní legislativou. Ze standardu byly vypuštěny doporučení požadavky, některé z nich byly změněny na povinné, a ostatní byly odstraněny. Současně byla také vypuštěna původní kapitola 10 (účelové moduly) a byly vypuštěny požadavky na výtah, redakci a nezbytné dokumenty. Významným krokem kupředu je sjednocení a vyjasnění používané terminologie, a to jak v souvislosti se směrnicí eIDAS, tak v rámci obecné ustálené terminologie. Došlo také k přepracování a rozšíření příloh standardu, nově byla vytvořena příloha popisující strukturu transakčního protokolu včetně XML schémat pro jeho export a import. V oblasti skartačního řízení byla zohledněna také existence národního digitálního archivu a jeho národního archivního portálu a zejména výkladem zpřesněna XML schémata pro předávání metadat a digitálních dokumentů k trvalému uložení v podobě balíčku SIP (příloha 2 a 3). Presentaci ze semináře na téma změn v nové verzi standardu najdete na našem slideshare účtu.

 • S ohledem na zájem, který vzbudily oba semináře k tématice nařízení eIDAS (teoretický seminář Nařízení eIDAS kontra Spisová služba a navazující Praktické dopady eIDAS na spisovou službu) jsme se rozhodli připravit průřezový seminář, který problematiku eIDAS pojedná jak z teoretické, tak i praktické stránky. Dovolte proto, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem Vše, co jste chtěli vědět o eIDAS (a nebojte se zeptat), který naše sdružení pořádá dne 8. června 2017 od 9:30 v prostorách Autoclubu v Opletalově ulici v Praze. S ohledem na větší rozsah probírané problematiky je seminář tentokrát koncipován jako celodenní s následujícím programem:
  • 09:00 – 09:30 Prezence
  • 09:30 – 10:00 eIDAS – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
  • 10:00 – 10:30 Základní služby elektronické komunikace
  • 10:30 – 10:45 Občerstvení
  • 10:45 – 11:45 Národní legislativa, navazující na nařízení eIDAS, diskuse
  • 11:45 – 13:00 Polední přestávka
  • 13:00 – 14:00 Současný stav a možná rizika, která z něj vyplývají
  • 14:00 – 14:15 Občerstvení
  • 14:15 – 15:15 Současný stav a možná rizika, která z něj vyplývají
  • 15:15 – 15:30 Diskuse
  Seminář  bude zaměřen na teoretické a konkrétní dopady nařízení Rady Evropy eIDAS na elektronické systémy spisové služby. Cílem semináře bude seznámit účastníky se situací po roce od nabytí účinnosti eIDAS. Během semináře Vás upozorníme na nejčastější chyby, kterých se původci v oblasti dokumentů v digitální podobě vzhledem k této směrnici dopouštěj. V průběhu workshopu bude prostor pro diskusi a Vaše otázky. Seminářem Vás budou provázet Ing. Stanislav Fiala a Ing. Martina Macek, dlouholetí členové IPSD, odbornici v oblasti péče o dokumenty v digitální podobě. Cena semináře je stanovena na 2.190 Kč bez DPH. ​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@ipsd.cz nebo prostřednictvím formuláře uvedeného níže.
  Vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy sídla.
  Mailová adresa slouží k potvrzení rezerva a pro případné zasílání organizačních pokynů a dalších informací souvisejících s organizací semináře.
  Zaškrtnutím potvrzujete, že máte zájem, abychom Vás informovali o konání dalších odborných seminářů, workshopů a konferencí pořádaných IPSD. Obvykle se jedná o jeden až dva emaily měsíčně.

   

Partneři

Firemní členové