Úvod

Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery pořádá dne 8. června 2017 průřezový seminář zaměřený na problematiku nařízení eIDAS, a to jak z teoretické, tak i z praktické stránky. Součástí semináře bude i otevřený prostor k diskusi.

Změna názvu

V souvislosti s rozhodnutím britské Information and Records Management Society o ukončení mezinárodní činnosti se naše sdružení v lednu 2017 přejmenovalo na Institut pro správu dokumentů.

Arrow
Arrow
Slider

Novinky

Code That Displays Latest Articles

 • S ohledem na zájem, který vzbudily oba semináře k tématice nařízení eIDAS (teoretický seminář Nařízení eIDAS kontra Spisová služba a navazující Praktické dopady eIDAS na spisovou službu) jsme se rozhodli připravit průřezový seminář, který problematiku eIDAS pojedná jak z teoretické, tak i praktické stránky. Dovolte proto, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem Vše, co jste chtěli vědět o eIDAS (a nebojte se zeptat), který naše sdružení pořádá dne 8. června 2017 od 9:30 v prostorách Autoclubu v Opletalově ulici v Praze. S ohledem na větší rozsah probírané problematiky je seminář tentokrát koncipován jako celodenní s následujícím programem:
  • 09:00 – 09:30 Prezence
  • 09:30 – 10:00 eIDAS – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
  • 10:00 – 10:30 Základní služby elektronické komunikace
  • 10:30 – 10:45 Občerstvení
  • 10:45 – 11:45 Národní legislativa, navazující na nařízení eIDAS, diskuse
  • 11:45 – 13:00 Polední přestávka
  • 13:00 – 14:00 Současný stav a možná rizika, která z něj vyplývají
  • 14:00 – 14:15 Občerstvení
  • 14:15 – 15:15 Současný stav a možná rizika, která z něj vyplývají
  • 15:15 – 15:30 Diskuse
  Seminář  bude zaměřen na teoretické a konkrétní dopady nařízení Rady Evropy eIDAS na elektronické systémy spisové služby. Cílem semináře bude seznámit účastníky se situací po roce od nabytí účinnosti eIDAS. Během semináře Vás upozorníme na nejčastější chyby, kterých se původci v oblasti dokumentů v digitální podobě vzhledem k této směrnici dopouštěj. V průběhu workshopu bude prostor pro diskusi a Vaše otázky. Seminářem Vás budou provázet Ing. Stanislav Fiala a Ing. Martina Macek, dlouholetí členové IPSD, odbornici v oblasti péče o dokumenty v digitální podobě. Cena semináře je stanovena na 2.190 Kč bez DPH. ​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@ipsd.cz nebo prostřednictvím formuláře uvedeného níže.
  Vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy sídla.
  Mailová adresa slouží k potvrzení rezerva a pro případné zasílání organizačních pokynů a dalších informací souvisejících s organizací semináře.
  Zaškrtnutím potvrzujete, že máte zájem, abychom Vás informovali o konání dalších odborných seminářů, workshopů a konferencí pořádaných IPSD. Obvykle se jedná o jeden až dva emaily měsíčně.

   

 • Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem Dopady nařízení GDPR nejen v kontextu spisové služby, který naše sdružení pořádá dne 23. května 2017 od 12:30 v prostorách Autoclubu v Opletalově ulici v Praze. Setkání bude zaměřeno na obecné představení nařízení na základě záměrné a standardní ochrany a přístupu založeném na riziku jako konstrukčním základu ochrany osobních údajů, seznámení s novými nástroji ochrany osobních údajů v obecném nařízení a porovnání vybraných povinností správců a zpracovatelů podle obecného nařízení a zákona č. 101/2000 Sb. V průběhu workshopu bude prostor pro diskusi a Vaše otázky. Seminářem Vás bude provázet PhDr. Miroslava Matoušová, jeden z prvních inspektorů a nyní odborný rada v oddělení legislativním Úřadu pro ochranu osobních údajů. ​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@ipsd.cz nebo prostřednictvím formuláře uvedeného níže.
  Vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy sídla.
  Mailová adresa slouží k potvrzení rezerva a pro případné zasílání organizačních pokynů a dalších informací souvisejících s organizací semináře.
  Zaškrtnutím potvrzujete, že máte zájem, abychom Vás informovali o konání dalších odborných seminářů, workshopů a konferencí pořádaných IPSD. Obvykle se jedná o jeden až dva emaily měsíčně.

   

 • V rámci problematiky správy dokumentů existuje samostatná, velmi specifická, ale o to důležitější skupina dokumentů, jejichž správa si zasluhuje velmi zvláštní pozornost; jedná se o dokumenty zachycující utajované skutečnosti ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. A právě této oblasti jsme se rozhodli věnovat pozornost, kterou zasluhuje a ve spolupráci s odborníky připravujeme celou řadu seminářů rozebírajících jednotlivé aspekty této komplexní problematiky. Dovolte proto, abychom Vás pozvali na blížící se první odborný seminář z této tematické řady, s názvem Vyhotovování jednoduchých a složitých utajovaných dokumentů dle platné legislativy, který naše sdružení pořádá dne 24. května 2017 od 9:30 v prostorách Autoclubu v Opletalově ulici v Praze. Setkání bude zaměřeno na problematiku vyhotovování jednoduchých a složitých utajovaných dokumentů podle zákona č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a vyhlášky č.529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací. V průběhu workshopu bude prostor pro diskusi a Vaše otázky. Seminářem Vás bude provázet Petr Fík, specialista na ochranu utajovaných informací a administrativní bezpečnost. ​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@ipsd.cz nebo prostřednictvím formuláře uvedeného níže.
  Vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy sídla.
  Mailová adresa slouží k potvrzení rezerva a pro případné zasílání organizačních pokynů a dalších informací souvisejících s organizací semináře.
  Zaškrtnutím potvrzujete, že máte zájem, abychom Vás informovali o konání dalších odborných seminářů, workshopů a konferencí pořádaných IPSD. Obvykle se jedná o jeden až dva emaily měsíčně.


 • Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem Změny v Národním standardu a jejich dopad pro původce i dodavatele, který naše sdružení pořádá dne 10. května 2017 od 12:30 v prostorách Autoclubu v Opletalově ulici v Praze. Setkání bude zaměřeno na představení změn v chystané nové verzi Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. V rámci semináře budou představena koncepce Národního standardu, hlavní povinnosti původců a klíčové požadavky nejen na elektronické systémy spisové služby. Současně budou představeny hlavní změny, které jsou předmětem novely Národního standardu, jejíž vydání se očekává v prvním pololetí roku 2017. V průběhu workshopu bude prostor pro diskusi a Vaše otázky. Seminářem Vás bude provázet Jan Frk, člen pracovní skupiny pro novelu Národního standardu, odborník v oblasti péče o dokumenty v digitální podobě a zkušený lektor. ​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@ipsd.cz.

 • AKTUALIZACE: Omlouváme se, ale seminář je z důvodu malé účasti zrušen. Další termíny a ostatní semináře najdete na stránce s termíny.
  Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem „Revize spisového řádu“, který naše sdružení pořádá dne 19. dubna 2017 od 9:30, tentokrát v budově kongresového centra BVV v Brně. Setkání bude zaměřeno na na problematiku popisů procesů ve spisovém řádu a jejich schematickému vyjádření. Tématem bude nejen rekapitulace požadavků na procesy, nejčastěji opakovaných nesrovnalostí z kontrol archivů, ale i grafické znázornění procesů správy dokumentů popisovaných zákonem, vyhláškou a národním standardem pro elektronické systémy spisové služby. V průběhu semináře bude také prostor pro diskusi a Vaše otázky. Seminářem Vás bude provázet Ing. Stanislav Fiala, dlouholetý člen a lektor IRMS. ​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@ipsd.cz.

Partneři

Firemní členové