Úvod

Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery pořádá dne 8. června 2017 průřezový seminář zaměřený na problematiku nařízení eIDAS, a to jak z teoretické, tak i z praktické stránky. Součástí semináře bude i otevřený prostor k diskusi.

Změna názvu

V souvislosti s rozhodnutím britské Information and Records Management Society o ukončení mezinárodní činnosti se naše sdružení v lednu 2017 přejmenovalo na Institut pro správu dokumentů.

Arrow
Arrow
Slider

Novinky

Code That Displays Latest Articles

 • Program vzdělávacích akcí a školení na druhé pololetí je připraven a zveřejněn jak na příslušné stránce našeho webu (Vzdělávání -> Termíny školení), tak jsme připravili soubor ve formátu PDF s kompletním přehledem ke stažení. Pokud by Vám nějaké téma chybělo, kontaktujte nás, prosím, na mailu info@ipsd.cz, budeme se snažit všem přáním a potřebám vyhovět.

 • Ministerstvo vnitra vydalo ve svém věstníku novou verzi Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS). Kompletní text včetně příloh je dostupný na stránkách ministerstva. Nové znění standardu bylo upraveno na základě praktických zkušeností původců i dodavatelů ESSL, v rámci novely proběhla revize celého textu standardu a jeho uvedení do souladu se spisovou vyhláškou a další relevantní legislativou. Ze standardu byly vypuštěny doporučení požadavky, některé z nich byly změněny na povinné, a ostatní byly odstraněny. Současně byla také vypuštěna původní kapitola 10 (účelové moduly) a byly vypuštěny požadavky na výtah, redakci a nezbytné dokumenty. Významným krokem kupředu je sjednocení a vyjasnění používané terminologie, a to jak v souvislosti se směrnicí eIDAS, tak v rámci obecné ustálené terminologie. Došlo také k přepracování a rozšíření příloh standardu, nově byla vytvořena příloha popisující strukturu transakčního protokolu včetně XML schémat pro jeho export a import. V oblasti skartačního řízení byla zohledněna také existence národního digitálního archivu a jeho národního archivního portálu a zejména výkladem zpřesněna XML schémata pro předávání metadat a digitálních dokumentů k trvalému uložení v podobě balíčku SIP (příloha 2 a 3). Presentaci ze semináře na téma změn v nové verzi standardu najdete na našem slideshare účtu.

 • S ohledem na zájem, který vzbudily oba semináře k tématice nařízení eIDAS (teoretický seminář Nařízení eIDAS kontra Spisová služba a navazující Praktické dopady eIDAS na spisovou službu) jsme se rozhodli připravit průřezový seminář, který problematiku eIDAS pojedná jak z teoretické, tak i praktické stránky. Dovolte proto, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem Vše, co jste chtěli vědět o eIDAS (a nebojte se zeptat), který naše sdružení pořádá dne 8. června 2017 od 9:30 v prostorách Autoclubu v Opletalově ulici v Praze. S ohledem na větší rozsah probírané problematiky je seminář tentokrát koncipován jako celodenní s následujícím programem:
  • 09:00 – 09:30 Prezence
  • 09:30 – 10:00 eIDAS – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
  • 10:00 – 10:30 Základní služby elektronické komunikace
  • 10:30 – 10:45 Občerstvení
  • 10:45 – 11:45 Národní legislativa, navazující na nařízení eIDAS, diskuse
  • 11:45 – 13:00 Polední přestávka
  • 13:00 – 14:00 Současný stav a možná rizika, která z něj vyplývají
  • 14:00 – 14:15 Občerstvení
  • 14:15 – 15:15 Současný stav a možná rizika, která z něj vyplývají
  • 15:15 – 15:30 Diskuse
  Seminář  bude zaměřen na teoretické a konkrétní dopady nařízení Rady Evropy eIDAS na elektronické systémy spisové služby. Cílem semináře bude seznámit účastníky se situací po roce od nabytí účinnosti eIDAS. Během semináře Vás upozorníme na nejčastější chyby, kterých se původci v oblasti dokumentů v digitální podobě vzhledem k této směrnici dopouštěj. V průběhu workshopu bude prostor pro diskusi a Vaše otázky. Seminářem Vás budou provázet Ing. Stanislav Fiala a Ing. Martina Macek, dlouholetí členové IPSD, odbornici v oblasti péče o dokumenty v digitální podobě. Cena semináře je stanovena na 2.190 Kč bez DPH. ​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@ipsd.cz nebo prostřednictvím formuláře uvedeného níže.
  Vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy sídla.
  Mailová adresa slouží k potvrzení rezerva a pro případné zasílání organizačních pokynů a dalších informací souvisejících s organizací semináře.
  Zaškrtnutím potvrzujete, že máte zájem, abychom Vás informovali o konání dalších odborných seminářů, workshopů a konferencí pořádaných IPSD. Obvykle se jedná o jeden až dva emaily měsíčně.

   

 • Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem Dopady nařízení GDPR nejen v kontextu spisové služby, který naše sdružení pořádá dne 23. května 2017 od 12:30 v prostorách Autoclubu v Opletalově ulici v Praze. Setkání bude zaměřeno na obecné představení nařízení na základě záměrné a standardní ochrany a přístupu založeném na riziku jako konstrukčním základu ochrany osobních údajů, seznámení s novými nástroji ochrany osobních údajů v obecném nařízení a porovnání vybraných povinností správců a zpracovatelů podle obecného nařízení a zákona č. 101/2000 Sb. V průběhu workshopu bude prostor pro diskusi a Vaše otázky. Seminářem Vás bude provázet PhDr. Miroslava Matoušová, jeden z prvních inspektorů a nyní odborný rada v oddělení legislativním Úřadu pro ochranu osobních údajů. ​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@ipsd.cz nebo prostřednictvím formuláře uvedeného níže.
  Vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy sídla.
  Mailová adresa slouží k potvrzení rezerva a pro případné zasílání organizačních pokynů a dalších informací souvisejících s organizací semináře.
  Zaškrtnutím potvrzujete, že máte zájem, abychom Vás informovali o konání dalších odborných seminářů, workshopů a konferencí pořádaných IPSD. Obvykle se jedná o jeden až dva emaily měsíčně.

   

 • V rámci problematiky správy dokumentů existuje samostatná, velmi specifická, ale o to důležitější skupina dokumentů, jejichž správa si zasluhuje velmi zvláštní pozornost; jedná se o dokumenty zachycující utajované skutečnosti ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. A právě této oblasti jsme se rozhodli věnovat pozornost, kterou zasluhuje a ve spolupráci s odborníky připravujeme celou řadu seminářů rozebírajících jednotlivé aspekty této komplexní problematiky. Dovolte proto, abychom Vás pozvali na blížící se první odborný seminář z této tematické řady, s názvem Vyhotovování jednoduchých a složitých utajovaných dokumentů dle platné legislativy, který naše sdružení pořádá dne 24. května 2017 od 9:30 v prostorách Autoclubu v Opletalově ulici v Praze. Setkání bude zaměřeno na problematiku vyhotovování jednoduchých a složitých utajovaných dokumentů podle zákona č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a vyhlášky č.529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací. V průběhu workshopu bude prostor pro diskusi a Vaše otázky. Seminářem Vás bude provázet Petr Fík, specialista na ochranu utajovaných informací a administrativní bezpečnost. ​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@ipsd.cz nebo prostřednictvím formuláře uvedeného níže.
  Vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy sídla.
  Mailová adresa slouží k potvrzení rezerva a pro případné zasílání organizačních pokynů a dalších informací souvisejících s organizací semináře.
  Zaškrtnutím potvrzujete, že máte zájem, abychom Vás informovali o konání dalších odborných seminářů, workshopů a konferencí pořádaných IPSD. Obvykle se jedná o jeden až dva emaily měsíčně.

Partneři

Firemní členové