Městský rok informatiky

Magazín Egovernment pořádá šestý ročník pravidelného setkání „všech“ zainteresovaných do problematiky elektronizace veřejné správy na úrovni měst. Akce se koná 9.-10. 6. v Kladně, a hlavní náplní dvoudenního programu tradičně bude: Představení zajímavých projektů z jednotlivých měst Provázanost městských projektů