Seminář Životní cyklus e-dokumentu v právním prostředí EU (ZRUŠENO)

Institut pro správu dokumentů ve spolupráci s odbornými partnery Vás tímto srdečně zve na seminář zaměřený na otázky jak a proč správně pracovat s elektronickými dokumenty, elektronickou identitou a dalšími nástroji e-governmentu. Na semináři získáte ucelený přehled o stavu legislativy

Seminář Připravované změny legislativy o archivnictví a spisové službě, jejich dopady do praxe (24.4.2019)

Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery Vás tímto srdečně zve na seminář zaměřený na dopady očekávaných změn legislativy na správu dokumentů a metodiku vedení spisové služby. Na semináři získáte ucelený přehled o stavu projednávaných legislativních návrhů ČR