Presentace z DRMS Fóra

Na konferenci DRMS Fórum přednesl Tomáš Bezouška jménem našeho sdružení příspěvek s názvem „Kvalifikovaný tým: cesta k efektivní správě dokumentů“. Přednáška se zaměřila na vymezení kontextu správy dokumentů a informací v systému řízení organizace, definici potřeby odpovědného manažera s odpovídající