Metodiky a pomůcky

Metodiky, pomůcky a stanoviska Ministerstva vnitra a Národního archivu:

  • Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců v2016 (ke stažení)
  • Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců (draft v2018) (ke stažení)
  • Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby, zejména v informačních systémech spravujících dokumenty u veřejnoprávních původců (ke stažení)
  • Přehled právních předpisů stanovujících povinnost ukládat vybrané typy dokumentů (ke stažení)