Metodiky, pomůcky a stanoviska Ministerstva vnitra a Národního archivu:

  • Metodický návod k tvorbě jmenných rejstříků (ke stažení)
  • Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců v2018 (ke stažení)
  • Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby, zejména v informačních systémech spravujících dokumenty u veřejnoprávních původců (ke stažení)
  • Přehled právních předpisů stanovujících povinnost ukládat vybrané typy dokumentů (ke stažení)

Metodické materiály IPSD:

  • Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců (draft v2018) (ke stažení)
  • Základní procesní model spisové služby (ke stažení ve formátu .png a .bpm)
  • Metodický návod k Registru smluv – výstup společné pracovní skupiny IPSD a Ministerstva vnitra (ke stažení)
  • Elektronická fakturace – Základní přehled problematiky zpracování elektronické faktury v elektronickém systému spisové služby a systémech spravujících dokumenty (ke stažení)
  • Slovník pojmů – Základní pojmy z oboru správy dokumentů podle legislativy ČR a jejich výklad v kontextu mezinárodních norem a standardů (ke stažení)