Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery Vás tímto srdečně zve na seminář zaměřený na problematiku řádného provádění skartačního řízení. Tématem bude nejen rekapitulace správného postupu skartačního řízení, ale také specifické otázky spojené se...