Webinář Typové spisy v teorii a praxi

Cílem webináře Typové spisy v teorii a praxi je představit základní koncept typového spisu, jak je pojímán v nové verzi spisové vyhlášky a národního standardu.

Webinář Typové spisy v teorii a praxi

V rámci webináře Typové spisy v teorii a praxi bude vysvětlena struktura typového spisu a jeho jednotlivých částí, vazba typového spisu na ostatní entity spisové služby, zejména spisový plán a věcné skupiny, spisy a dokumenty. Dále bude na příkladech vysvětleno využití a výhody typového spisu.

Obsah webináře Typové spisy v teorii a praxi

  • Základní definice typového spisu a jeho částí
  • Typový spis a věcné skupiny, šablona typového spisu
  • Modelové příklady využití typového spisu
  • Dotazy/diskuse

Kurz je pořádán online. 

Detail Školení
Místo konání
Lektor

Registrační formulář

Webinář Typové spisy v teorii a praxi

Přidat 2. účastníka?

Přidat 3. účastníka?

Přidat 4. účastníka?

Přidat 5. účastníka?