Seminář El. ověřovací prvky — podpis, pečeť, časové razítko, tvorba a ověřování (19.6.2019)

Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery Vás tímto srdečně zve na seminář zaměřený na problematiku elektronických ověřovacích prvků v kontextu odborné péče o elektronické dokumenty. Tématem bude správný úřední postup při detekci, kontrole, vyhodnocení a následné dlouhodobé zachování právní

Seminář Novinky v doručování ve správním řízení (ZRUŠENO)

Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery Vás tímto srdečně zve na seminář zaměřený na problematiku doručování dokumentů ve správním řízení. Tématem bude rekapitulace správného úředního postupu dle praktických zkušeností, ale také možné následky za jeho porušení. V neposlední

Certifikační školení Procesní modelování a notace BPMN (23.4.2019)

Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery Vás tímto srdečně zve na certifikační školení zaměřené na metody a nástroje procesního modelování v souladu s metodikou OMG PBM2. V rámci školení budou vysvětleny všechny základní principy problematiky procesního modelování