Ing. Petr Fík

Odborník v oblasti ochrany utajovaných informací a administrativní bezpečnosti dlouhodobě se podílející na přípravě příslušných legislativních norem.

Člen odborného sdružení IPSD.

Člen celé řady odborných pracovních skupin zabývajících se problematikou správy dokumentů, a to zejména dokumentů obsahujících utajované informace.