Konzultace

Institut pro správu dokumentů v rámci své odbornosti a kapacit nabízí realizaci odborných konzultací, realizaci analýz výkonu spisové služby, revizi interních norem, a to zejména spisových řádů, spisových plánů a bezpečnostních směrnic. Institut také nabízí zajištění analytických, metodických a konzultačních služeb při rozvoji elektronického systému spisové služby původce.

Cílem této nabídky je zajištění posouzení koncepcí a plánů rozvoje informačních systémů spravující dokumenty organizace ve vztahu k legislativním požadavkům, standardům a možnostem původce. Institut při realizaci této aktivity zajistí oponenturu návrhů řešení dodavatele a zajistí odborný dohled při následné dodávce, rozvoji a údržbě. Individuálně navrhneme a následně i realizujeme v dohodnutých termínech a určených prostorech uzavřené školení zaměstnanců.

Pro více informací o aktivitách IPSD a nabízených službách nás kontaktujte na adrese info@ipsd.cz nebo pomocí formuláře níže

3 + 12 =