Informační list č. 5/2020

Informační list č. 5/2020: Doporučení k vektorovým datovým formátům při příjmu/vyřazování

Čím dál více veřejnoprávních původců je nuceno přijímat anebo přímo vyžaduje a pracuje s vektorovými datovými objekty, které jsou uložené v proprietárních formátech, jako např. ESRI Arc/View ShapeFile SHP a jiné. Národní archiv v takových případech doporučuje upřednostnit otevřený formát Geography Markup Language GML. V případech, kdy taková možnost není, je nezbytné, aby balíček SIP s tímto typem dat obsahoval kromě originálního datového souboru i jeho podobu ve výstupním formátu dle §23 vyhlášky. Např. v případech, kdy vektorová data jsou statická, je vhodné vytvořit jednoduchý model nebo náhled ve formátu PDF/A, aby bylo dlouhodobě poznat, co originální soubor zobrazoval. Pokud původce nedisponuje software, který vytvoření takového modelu/náhledu umožňuje, doporučujeme požadovat doplnění podaní nebo přímo zveřejnit tento požadavek na úřední desce.

Zdroj: https://www.nacr.cz/verejnost/2-predarchivni-pece/verejnopravni-puvodci/informacni-list/castka-7-2020#c5-2020