Informační list č. 20/2019

Informační list č. 20/2019: Odmítání skenovaných skartačních návrhů veřejnoprávních původců s povinným výkonem spisové služby v elektronické podobě v eSSL

Veřejné archivy podle § 44 odst. 2 písm. a) a c) (Národní archiv a státní oblastní archivy) se dohodly, že nebudou již nadále podporovat spornou a nezákonnou praxi, kdy veřejnoprávní původci (srv. následující č. 20/2019) předkládají skartační návrhy, které jsou zjevně vyhotovovány u veřejnoprávního původce s povinným výkonem spisové služby v elektronické podobě i nadále v analogové podobě a zasílány elektronicky ve formě prostého skenu (bez kvalifikovaného elektronického podpisu nebo kvalifikované elektronické pečetě), byť prostřednictvím informačního systému datových schránek. Takový postup neodpovídá požadavkům na výkon spisové služby v elektronické podobě a nebude již dále archivy tolerován. V případě původců s výkonem spisové služby v listinné podobě odkazujeme na metodiku Ministerstva vnitra – https://www.mvcr.cz/soubor/prace-s-dokumenty-v-digitalni-podobe-pdf.aspx; v tomto případě platí pro skartační návrhy obdobné – není možné zasílat prosté skeny.

Zdroj: https://www.nacr.cz/verejnost/2-predarchivni-pece/verejnopravni-puvodci/informacni-list/castka-5-2019#c20-2019