Informační list č. 2/2020

Informační list č. 2/2020: Povinné údaje transakčního protokolu

NSESSS obsahuje v příloze č. 6 schéma XML pro export a import transakčního protokolu, z něhož lze dovodit povinné údaje, které musí transakční protokol obsahovat (požadavek 7.2.3 NSESSS). Jedná se vedle eSSL jako celku především o entity, kterých se transakce týkají (srv. „TypObjektuId“), a události, o nichž by měl transakční protokol pojednávat, jestliže nastaly (srv. element „TypUdalostiId“). Požadavek 5.3.3 NSESSS umožňuje ztvárnění transakčního protokolu i v podobě souboru PDF/A – také v tomto případě se obsah transakčního protokolu řídí citovanou přílohou č. 6 NSESSS.

Zdroj: https://www.nacr.cz/verejnost/2-predarchivni-pece/verejnopravni-puvodci/informacni-list/castka-6-2020#c2-2020