Informační list č. 19/2019

Informační list č. 19/2019: Skartační řízení, smazání dokumentů, metadat, seskupení a transakčních protokolů až po dokončení přenosu

Národní archiv upozorňuje, že ke smazání dokumentů, metadat, seskupení a transakčních protokolů je dle NSESSS VMV 57/2017 možné přikročit až po potvrzení úspěšnosti přenosu dokumentů, metadat, seskupení a transakčních protokolů vybraných za archiválii do digitálního archivu. (srv. NSESSS 6.3.9 a 6.3.10 ).

Zdroj: https://www.nacr.cz/verejnost/2-predarchivni-pece/verejnopravni-puvodci/informacni-list/castka-5-2019#c19-2019