Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes

Jak vytvořit a uchovat validní elektronický a analogový dokument?

Autoklub Praha, salonek Club Opletalova 29, Praha 1

Školení seznámí se základními principy efektivní správy dokumentů v souladu s aktuální legislativou (ČR a EU) s akcentem na problematiku tvorby, příjmu a uchování právně validních elektronických a analogových dokumentů a jejich předložení do skartačního řízení.

2490KČ

Jak správně napsat spisový řád

Autoklub Praha, salonek Club Opletalova 29, Praha 1

Účastníci školení se seznámí se základními principy tvorby spisového a skartačního řádu a legislativními podmínkami jeho tvorby. Školení poskytne fundované informace o adekvátní struktuře a obsahu spisového a skartačního řádu, včetně jeho příloh.

2490KČ

Veřejná zakázka pro eSSL

Autoklub Praha, salonek Club Opletalova 29, Praha 1

Workshop se zaměřuje na hlavní aspekty veřejných zakázek na dodávku a podporu elektronického systému spisové služby a jiných informačních systémů spravujících dokumenty podle zákona č. 499/2004 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

2490KČ

Jmenný rejstřík v teorii a praxi

Autoklub Praha, salonek Club Opletalova 29, Praha 1

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základním legislativním ukotvením jmenného rejstříku ve spisové službě, a to jak v kontextu archivního zákona, tak z pohledu obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR).

2490KČ

Typové spisy v teorii a praxi

On-line

Cílem kurzu je představit základní koncept typového spisu, jak je pojímán v nové verzi spisové vyhlášky a národního standardu.

1900KČ

Kontrola výkonu spisové služby

Autoklub Praha, salonek Club Opletalova 29, Praha 1

Workshop se zaměřuje na problematiku kontroly systémů pro správu dokumentů a náležitostí řádného výkonu spisové služby.

2490KČ