Kontrola výkonu spisové služby

Workshop se zaměřuje na problematiku kontroly systémů pro správu dokumentů a náležitostí řádného výkonu spisové služby.

Kontrola výkonu spisové služby

V rámci semináře budou diskutována jak obecná východiska pro kontrolní činnost v této oblasti, tak konkrétní metody, postupy a nástroje pro výkon auditu. Součástí semináře je i představení metodického návodu pro kontrolu výkonu spisové služby.

Obsah kurzu:

  • Principy kontroly spisové služby
  • Oblasti kontroly, standardy a legislativa
  • Metodiky a nástroje kontroly spisové služby
  • Dotazy/diskuse

Součástí ceny kurzu jsou materiály a občerstvení.

Detail Školení
Místo konání
Lektor

Registrační formulář

Kontrola výkonu spisové služby

Přidat 2. účastníka?

Přidat 3. účastníka?

Přidat 4. účastníka?

Přidat 5. účastníka?