Administrativní bezpečnost

Administrativní bezpečnost národních utajovaných dokumentů je jedním ze základních druhů ochran utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Institut pro správu dokumentů se touto problematikou dlouhodobě zabývá a řeší praktické problémy. Doporučuje metodické postupy pro manipulaci s národními utajovanými dokumenty v celém jejich životním cyklu podle prováděcích vyhlášek zákona č. 412/2005 Sb.

Na základě zkušeností lektorů, dotazů a námětů členů i účastníků kurzů nabízíme a aktualizujeme nabídku seminářů.

V roce 2019 jsme v této oblasti naši nabídku obohatili o 3 kurzy akreditované Ministerstvem vnitra ČR.

Semináře organizujeme v Autoklubu Praha, Opletalova 29, Praha 1 s praktickými ukázkami a příklady, které jsou orgány státu, právnickými osobami nebo podnikateli v praxi nejvíce používány. Kurzy, semináře i workshopy pořádáme i na individuální objednávku přímo u objednatele.

Pro naše členy zajišťujeme bezplatně i drobné konzultační, metodické a poradenské služby, v ostatních případech poskytujeme služby za úhradu na základě objednávky nebo smlouvy.

V souvislosti s výkonem správy národních utajovaných dokumentů Institut pro správu dokumentů připravuje knihu „Metodika správy národních utajovaných dokumentů“, která komplexně řeší ochranu utajovaných dokumentů za pomoci administrativní, personální a fyzické bezpečnosti jak u orgánů státu, právnické osoby nebo podnikatele. V knize jsou názorně zobrazeny požadované administrativní i evidenční pomůcky včetně jejich vyplňování. Na konkrétních „modelových“ případech je vysvětlen celý životní cyklus utajovaných dokumentů od jejich přijetí, vypracování až po jejich vyřízení a vyřazení.

V případě zájmu o knihu, konzultaci, školení případně i nabídku neváhejte nás kontaktovat na adrese info@ipsd.cz nebo pomocí formuláře níže.

13 + 10 =