Název kurzu Základní pravidla pro práci s utajovanými dokumenty
Číslo akreditace AK/PV-472/2018 úředník

AK/VE-259/2018 vedoucí úředník

Základní obsah a cíle kurzu Absolventi vzdělávacího programu získají základní přehled o normách národní legislativy vztahující se k oblasti ochrany utajovaných informací. Získají základní teoretické i praktické znalosti a dovednosti při práci s utajovanými dokumenty podle platné legislativy a podle konkrétních podmínek výkonu svého povolání. Dále se seznámí s novými trendy ve správě utajovaných dokumentů.
Vzdělávací plán Úvod do problematiky
Druhy zajištění ochrany utajovaných informací při správě utajovaných dokumentů
Vyznačování údajů a evidence utajované informace
Praktické cvičení na cvičných utajovaných dokumentech a administrativních pomůckách
Cílová skupina Úředníci dle § 2 odst. 4 — 7 zákona č. 312/2002 Sb., kteří spravují utajované informacemi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
Délka kurzu 6 vyučovacích hodin
Lektoři Ing. Petr Fík
Certifikát Účastník kurzu obdrží „Osvědčení o absolvování kurzu “