Název kurzu Vyhotovování a evidence utajovaných dokumentů
Číslo akreditace AK/PV-15/2019 úředník

AK/VE-14/2019 vedoucí úředník

Základní obsah a cíle kurzu Účastníci vzdělávacího programu získají základní přehled o normách národní legislativy vztahující se k oblasti ochrany utajovaných informací. Získají základní teoretické i praktické znalosti a dovednosti při práci s utajovanými dokumenty podle platné legislativy a podle konkrétních podmínek výkonu svého povolání. Dále se seznámí s novými trendy ve správě utajovaných dokumentů.
Vzdělávací plán Úvod do problematiky
Vyhotovování utajovaných dokumentů
Evidence utajovaných dokumentů a náležitosti utajovaného dokumentu
Praktické cvičení na cvičných utajovaných dokumentech a administrativních pomůckách
Cílová skupina Úředníci dle § 2 odst. 4 — 7 zákona č. 312/2002 Sb., spravují utajované informacemi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
Délka kurzu 6 vyučovacích hodin
Lektoři Ing. Petr Fík
Certifikát Účastník kurzu obdrží „Osvědčení o absolvování kurzu “