Akreditované kurzy

M01 – Správa dokumentů: Úvod do problematiky

Název kurzuSpráva dokumentů: Úvod do problematiky (M01)
Základní obsah a cíle kurzu
 • Terminologie a základy systému správy dokumentů.
 • Výhody aplikace normy ISO 15489 pro implementaci procesů systému správy dokumentů.
 • Seznámení s metodikou DIRKS.
 • Procesy systému správy dokumentů.
 • Certifikační schéma systému správy dokumentů.
Cílová skupina
 • pracovníci spisoven a spisových uzlů
 • pracovníci v oblasti správy dokumentů
Délka kurzu4 vyučovací hodiny (půl dne)
Předpoklady pro absolvování kurzuKurz nevyžaduje předchozí odbornou přípravu.
Zakončení kurzuKurz není zakončen testem.
CertifikátÚčasník kurzu obdrží „Osvědčení o absolvování kurzu Správa dokumentů: Úvod do problematiky“

M11 – Manažer dokumentů: Základy

Název kurzuManažer dokumentů: Základy (M11)
Základní obsah a cíle kurzu
 • Terminologie systému správy dokumentů.
 • Legislativní předpisy v oblasti správy dokumentů.
 • Výklad požadavků normy ISO 15489-1.
 • Procesy systému správy dokumentů.
 • Metodika DIRKS – implementace systému správy dokumentů v organizaci.
 • Interní audity systému správy dokumentů.
 • Certifikační schéma systému správy dokumentů.
Cílová skupina
 • pracovníci spisoven a spisových uzlů
 • pracovníci v oblasti správy dokumentů
Délka kurzu18 vyučovacích hodin + 2 hodiny test (tři dny)
Předpoklady pro absolvování kurzuKurz nevyžaduje předchozí odbornou přípravu, výhodou je absolvování kurzu „Správa dokumentů: Úvod do problematiky (M01)“.
Zakončení kurzuKurz je zakončen písemným testem:

 • 50 otázek s výběrem správných odpovědí
 • minimálně 75 % správných odpovědí pro úspěšné absolvování testu
CertifikátPo úspěšném absolvování testu obdrží účastník „Certifikát Records Manager: Foundation“

M21 – Specialista: Politika správy dokumentů

Název kurzuSpecialista: Politika správy dokumentů (M21)
Základní obsah a cíle kurzuCílem kurzu je seznámit jeho posluchače s následujícími tématy:

 • Politika, strategie a implementační plán
 • Politika správy dokumentů vs. Spisový řád
 • Definice odpovědnosti a pravomocí
 • Strategie správy dokumentů
 • Vazba na strategické dokumenty organizace v ostatních oblastech
 • Nastavení standardů a měření jejich dodržování a plnění
 • Implementace strategie – akční plán
Cílová skupina
 • pracovníci spisoven a spisových uzlů
 • pracovníci v oblasti správy dokumentů
Délka kurzu7 vyučovacích hodin + 1 hodina test (jeden školící den)
Předpoklady pro absolvování kurzuÚspěšně absolvovaný kurz „Manažer dokumentů – základy (M11)“
Zakončení kurzuKurz je zakončen písemným testem:

 • 20 otázek s výběrem správných odpovědí
 • minimálně 75 % správných odpovědí pro úspěšné absolvování testu
CertifikátOsvědčení o absolvování kurzu „Specialista: Politika správy dokumentů“

M22 – Specialista: Systémy správy dokumentů

Název kurzuSpecialista: Systémy správy dokumentů (M22)
Základní obsah a cíle kurzuCílem kurzu je seznámit jeho posluchače s následujícími tématy:

 • Systém správy dokument ů – obecný úvod
 • Návrh a zavádění systému pro správu dokumentů
 • Předběžná šetření a analýza pracovních činností
 • Určení požadavků na dokumenty
 • Hodnocení stávajících systémů
 • Stanovení strategií pro splnění požadavků na dokumenty
 • Návrh systému pro správu dokumentů
 • Zavádění systému pro správu dokumentů
 • Přezkoumání po zavedení
Cílová skupina
 • pracovníci v oblasti ICT se zodpovědností za ERMS a DMS
 • vedoucí pracovníci v oblasti správy dokumentů
Délka kurzu15 vyučovacích hodin + 1 hodina test (dva školící dny)
Předpoklady pro absolvování kurzu
 • Úspěšně absolvovaný kurz „Manažer dokumentů – základy (M11)“
 • Základní znalosti analytických metod a postupů
 • Základní orientace v systémové integraci a procesním řízení
Zakončení kurzuKurz je zakončen písemným testem:

 • 20 otázek s výběrem správných odpovědí
 • minimálně 75 % správných odpovědí pro úspěšné absolvování testu
CertifikátOsvědčení o absolvování kurzu „Specialista: Systémy správy dokumentů“

M23 – Specialista: Procesy správy dokumentů

Název kurzuSpecialista: Procesy správy dokumentů (M23)
Základní obsah a cíle kurzuCílem kurzu je seznámit jeho posluchače s následujícími základními procesy správy dokumentů:

 • příjem,
 • evidence,
 • třídění, vč. hlediska přístupu a bezpečnosti,
 • určení vyřazovacího znaku,
 • ukládání,
 • používání a sledování,
 • provádění vyřazování.

 

Dále budou posluchači kurzu seznámeni s následujícími tématy:

 • Vazba nastavení procesů správy dokumentů a systému správy dokumentů
 • Přehled využití metadat generovaných jednotlivými procesy a jejich využitelnost v systému správy dokumentů
Cílová skupina
 • pracovníci v oblasti ICT se zodpovědností za ERMS a DMS
 • vedoucí pracovníci v oblasti správy dokumentů
Délka kurzu15 vyučovacích hodin + 1 hodina test (dva školící dny)
Předpoklady pro absolvování kurzu
 • Úspěšně absolvovaný kurz „Manažer dokumentů – základy (M11)“
 • Základní znalosti analytických metod a postupů
 • Základní orientace v systémové integraci a procesním řízení
Zakončení kurzuKurz je zakončen písemným testem:

 • 20 otázek s výběrem správných odpovědí
 • minimálně 75 % správných odpovědí pro úspěšné absolvování testu
CertifikátOsvědčení o absolvování kurzu „Specialista: Procesy správy dokumentů“

M24 – Specialista: Audit správy dokumentů

Název kurzuSpecialista: Audit správy dokumentů (M24)
Základní obsah a cíle kurzuCílem kurzu je seznámit jeho posluchače s následujícími tématy:

 • Monitorování a provádění auditů – obecný úvod
 • Audit shody – základní principy a postupy
 • Monitorování výkonnosti
 • Důkazní potenciál a váha důkazů, ediscovery
Cílová skupina
 • Vedoucí pracovníci spisoven a spisových uzlů
 • Pracovníci interního auditu
 • Auditoři
Délka kurzu7 vyučovacích hodin + 1 hodina test (jeden školící den)
Předpoklady pro absolvování kurzu
 • Úspěšně absolvovaný kurz „Manažer dokumentů – základy (M11)“
 • Základní znalosti metod a postupů auditu
Zakončení kurzuKurz je zakončen písemným testem:

 • 20 otázek s výběrem správných odpovědí
 • minimálně 75 % správných odpovědí pro úspěšné absolvování testu
CertifikátOsvědčení o absolvování kurzu „Specialista: Audit správy dokumentů“

M25 – Specialista: Komerční spisovna

Název kurzuSpecialista: Komerční spisovna (M25)
Základní obsah a cíle kurzuCílem kurzu je seznámit jeho posluchače s následujícími tématy:

 • Ukotvení v právním řádu České republiky
 • Rámcový přehled služeb
 • Problematika digitalizace dokumentů
 • Skartace a likvidace dokumentů
 • Standardy kvality a certifikace postupů a služeb
 • Standardy bezpečnosti
Cílová skupina
 • Vedoucí pracovníci komerčních spisoven
 • Konsultanti v oblasti správy dokumentů a informací
Délka kurzu7 vyučovacích hodin + 1 hodina test (jeden školící den)
Předpoklady pro absolvování kurzu
 • Úspěšně absolvovaný kurz „Manažer dokumentů – základy (M11)“
Zakončení kurzuKurz je zakončen písemným testem:

 • 20 otázek s výběrem správných odpovědí
 • minimálně 75 % správných odpovědí pro úspěšné absolvování testu
CertifikátOsvědčení o absolvování kurzu „Specialista: Komerční spisovna“

M31 – Manažer dokumentů: Konsultant

Název kurzuManažer dokumentů: Konsultant (M31)
Základní obsah a cíle kurzuCílem kurzu je seznámit jeho posluchače s následujícími tématy:

 • Terminologie systému správy dokumentů.
 • Základní normativní systémy a jejich vztahy
  • zákon 499/2004 Sb., vyhláška 191/2009 Sb., NSESSS
  • MoReq 2 / MoReq 2010
  • ISO 15 489 Informace a dokumentace – Správa dokumentů
 • Výhody využití normy ISO 15489 pro implementaci procesů systému správy dokumentů.
 • Procesy systému správy dokumentů.
 • Metodika DIRKS – postup implementace správy dokumentů v organizaci.
 • Význam interních auditů v systému správy dokumentů.
 • Certifikační schéma systému správy dokumentů.
Cílová skupina
 • Vedoucí pracovníci spisoven a spisových uzlů
 • Konsultanti v oblasti správy dokumentů a informací
Délka kurzu18 vyučovacích hodin + 2 hodiny test (tři dny)
Předpoklady pro absolvování kurzu
 • Úspěšně absolvovaný kurz „Manažer dokumentů – základy (M11)“
 • Nejméně dva úspěšné absolvované kurzy „Specialista … (M2x)“
Zakončení kurzuKurz je zakončen písemným testem:

 • 40 otázek s výběrem správných odpovědí
 • minimálně 75 % správných odpovědí pro úspěšné absolvování testu
 • případová studie na zadané téma včetně ústní obhajoby
CertifikátPo úspěšném absolvování testu obdrží účastník „Certifikát Records Manager: Consultant“

M32 – Manažer dokumentů: Interní auditor

Název kurzuManažer dokumentů: Interní auditor (M32)
Základní obsah a cíle kurzuCílem kurzu je seznámit jeho posluchače s následujícími tématy:

 • Terminologie systému správy dokumentů.
 • Základní normativní systémy a jejich vztahy
  • zákon 499/2004 Sb., vyhláška 191/2009 Sb., NSESSS
  • MoReq 2 / MoReq 2010
  • ISO 15 489 Informace a dokumentace – Správa dokumentů
 • Podrobný výklad požadavků ISO 15489.
 • Certifikační schéma systému správy dokumentů.
 • Záznamy:
  • program auditů,
  • plán auditu,
  • check-list,
  • zpráva z certifikačního/ dozorového auditu.
 • Případová studie
Cílová skupina
 • Interní auditoři a další pracovníci kontrolních orgánů
 • Vedoucí pracovníci v oblasti správy dokumentů a informací
Délka kurzu10 vyučovacích hodin + 2 hodiny test (dva dny)
Předpoklady pro absolvování kurzu
 • Úspěšně absolvovaný kurz „Manažer dokumentů – základy (M11)“
 • Nejméně dva úspěšné absolvované kurzy „Specialista … (M2x)“
Zakončení kurzuKurz je zakončen písemným testem:

 • 40 otázek s výběrem správných odpovědí
 • minimálně 75 % správných odpovědí pro úspěšné absolvování testu
 • případová studie na zadané téma včetně ústní obhajoby
CertifikátPo úspěšném absolvování testu obdrží účastník „Certifikát Records Manager: Internal Auditor“