Pracovní skupina Atestace

Ministerstvo vnitra ČR

Pracovní skupina pro přípravu atestací elektronických systémů spisové služby byla vytvořena Ministerstvem vnitra po té, by byly původní návrhy atestačních postupů, zveřejněné ministerstvem v lednu 2022 odmítnuty jako zcela nedostačující a došlo k sepsání návrhu novely zákona č. 261/2021 Sb., , kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, která posunuje účinnost ustanovení souvisejících s atestací elektronických systémů spisové služby a dalších změn v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Institut pro správu dokumentů byl na základě aktivní komunikace s vedením Ministerstva vnitra o problémech v koncepci a přípravě atestací přizván k účasti na pracovní skupině. Současně byl Institut požádán explicitně také o pomoc při zpracování příloh NSESSS.

Při zahájení činnosti byly  v pracovní skupině zastoupeny následující organizace:

  • Ministerstvo vnitra (NM Vokáč, VKNM Mátl, zástupce ŘOLKP Herudek, budoucí ŘOAS Doležal, VO Kalinec)
  • Národní archiv (VO Vojáček, Kunt)
  • Česká agentura pro standardizaci (Zajíček, Veselý, Stiegler, Nechyba, Slaná)
  • Elektrotechnický zkušební ústav (Sedláček, Veldas)
  • Národní agentura pro komunikační a informační technologie (Fiala)
  • Institut pro správu dokumentů (Bezouška)

Kontaktní list ke stažení.

Poznámky, záznamy a podklady z jednání

Právní stanoviska OLEG MVČR

Aktuální texty vyhlášky a standardu

Archiv pracovních materiálů

  • Archiv se všemi pracovními podklady řazenými chronologicky jak byly projednávány (odkaz na Dropbox)