Pracovní skupina Atestace

Ministerstvo vnitra ČR

Pracovní skupina pro přípravu atestací elektronických systémů spisové služby byla vytvořena Ministerstvem vnitra po té, by byly původní návrhy atestačních postupů, zveřejněné ministerstvem v lednu 2022 odmítnuty jako zcela nedostačující a došlo k sepsání návrhu novely zákona č. 261/2021 Sb., , kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, která posunuje účinnost ustanovení souvisejících s atestací elektronických systémů spisové služby a dalších změn v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Institut pro správu dokumentů byl na základě aktivní komunikace s vedením Ministerstva vnitra o problémech v koncepci a přípravě atestací přizván k účasti na pracovní skupině. Při zahájení činnosti byly  v pracovní skupině zastoupeny následující organizace:

  • Ministerstvo vnitra (NM Vokáč, VKNM Mátl, zástupce ŘOLKP Herudek, budoucí ŘOAS Doležal, VO Kalinec)
  • Národní archiv (VO Vojáček, Kunt)
  • Česká agentura pro standardizaci (Zajíček, Veselý, Stiegler, Nechyba, Slaná)
  • Elektrotechnický zkušební ústav (Sedláček, Veldas)
  • Národní agentura pro komunikační a informační technologie (Fiala)
  • Institut pro správu dokumentů (Bezouška)

Kontaktní list ke stažení.

Poznámky, záznamy a podklady z jednání

Jednání týmu Legislativa 15. 6. 2022

Jednání týmu Legislativa 6. 6. 2022

Konsultace s ČAS

Jednání týmu Legislativa 1. 6. 2022

Jednání týmu Legislativa 25. 5. 2022

Jednání týmu Legislativa 18. 5. 2022

Jednání týmu Legislativa 11. 5. 2022

Jednání týmu Legislativa 4. 5. 2022

Jednání pracovní skupiny 4. 5. 2022

Jednání týmu Legislativa 27. 4. 2022

Jednání týmu Legislativa 20. 4. 2022

Jednání týmu Legislativa 13. 4. 2022

Jednání pracovní skupiny 6. 4. 2022

Jednání pracovní skupiny 2. 3. 2022